pszczelarz miodobranie

Pszczelarz

kilka razy do roku dokonuje przeglądów uli podczas, których kontroluje stan rodzin pszczelich oraz zbiera miód. Pierwsze miodobranie najczęściej ma miejsce w drugiej połowie maja.
Jeśli plastry z miodem są zasklepione, wyciąga je, omiata miotełką, by pozbyć się pszczół i wymienia na puste plastry — ramki z węzą (woskiem).

Następnie

musi otworzyć plastry i umieścić je w miodarce służącej do odwirowania miodu. Dzięki sile odśrodkowej wypływa on z komórek do pojemnika. Tak pozyskany miód musi zostać oczyszczony z pozostałości wosku i innych drobin oraz odstawiony na kilka dni. Po jakimś czasie ulega krystalizacji i jest gotowy do sprzedaży.

Prace pszczelarskie rozpoczynają się w marcu od pierwszych pozimowych przeglądów

kalendarz prac pszczelarskich
© 2023 Pasieka Georgina | ScrollMe by AccessPress Themes