Znajdujący się za wolem wentyl otwiera drogę do kolejnej części przewodu pokarmowego – jelita środkowego. Jest to rurka mocno pofałdowana o stosunkowo dużym przekroju. W niej właśnie zachodzą główne procesy trawienne. Rozkładane są tam trójcukry oraz białka i tłuszcze do najprostszych, przyswajalnych składników. W jelicie środkowym wydzielane są enzymy trawienne: trypsyna, i pepsyna rozkładająca białka oraz lipazy trawiące tłuszcze. Niestrawione części po-żywienia przedostają się do jelita cienkiego i następnie przechodzą do jelita prostego, gdzie zachodzi jeszcze proces odzyskiwania wody

Już w trakcie powrotu pszczoły do roju w wolu wydzielane są enzymy i rozpoczyna się proces trawienia cukru zawartego w nektarze. Sacharoza rozkładana jest do cukrów prostych – glukozy i fruktozy przy
Część nektaru może zostać zużyta na potrzeby lotu powrotnego. Następnie nektar przekazywany jest robotnicom, które wydzielają jeszcze więcej enzymów, trawią go dalej w jelicie środkowym i składują w heksagonalnych komór kach plastra.

Składowanie nektaru w komórkach plastrów. Pszczoły kilkukrotnie przenoszą nektar z komórki do komórki powodując dalszy jego rozkład i dodanie inhibiny czyli substancji hamującej rozwój bakterii, drożdży i pleśni.

Wentylowanie nektaru skrzydełkami powoduje odparowanie od 40 do 60 % wody.

Gdy miód jest gotowy, komórka zostaje zasklepiona woskiem (18% wody).

© 2023 Pasieka Georgina | ScrollMe by AccessPress Themes